Parfumer og hårprodukter til den bedste pris

Vi ved efterhånden alle, at rigtig mange varer kan købes billigere på nettet end i fysiske butikker. Det gælder naturligvis også, når vi snakker om parfumer og hårprodukter. Avancen på disse produkter har igennem mange år været rimelig høj, da det oftest har været specialbutikker og frisørsaloner, der har lagt hylder til disse varer. Før de forskellige webshops kom til, var det næsten kun, hvis man kunne købe parfumer toldfrit, at man kunne få det billigere end i butikkerne. I dag behøver man ikke tage på charterrejse, eller en tur med Oslobåden for at spare penge på parfume og hårprodukter. Mange webshops har fået øjnene op for den høje avance, som butikkerne er nødsaget til at kræve, for at kunne betale ekspdienter, husleje, strøm og varme. Mange af disse led kan en webshop springe over – eller i hvert fald reducere betragteligt, og dermed sælge de samme produkter billigere end de traditionelle salgssteder.

I dag er der så kommet endnu en knopskydning i denne kæde af salgssteder – nemlig sider der fortæller om webshops, og hvor man kan købe forskellige mærkevarer billigere end i butikkerne og de dyreste webshops. Et eksempel er www.newdanish.dk som har en oversigt over parfumer og hårprodukter. Her er der ved hvet enkelt produkt en “Gå til billigste forhandler” knap, som sender den besøgende til en webshop, der sælger produktet med stor besparelse for forbrugeren.

«
»

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *